รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


ที่อยู่ โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.